Geryon security revolving doors
Geryon security revolving doors

דלתות הבטיחות המסתובבות Geryon מגינות על אזורי אבטחה בבניינים מפני גישה ללא הרשאה ומציעה מגוון אפשרויות לרמות אבטחה שונות. הן מצוידות בחיישנים המנטרים ובודקים את פנים היחידה. ניתנות להפעלה באמצעות קורא תגים, כפתורים, פנל תפעול או מערכות זיהוי ביומטרי. מבחר מקיף של אביזרים חלופיים הכוללים יחידות מחוזקות להגנה מפני גניבה ויריות, וגרסאות עם כנפי הזזה מיוחדות חסינות אש EI-30.


קו מוצר Geryon שלנו כולל גם שערי אבטחה מסתובבים STS, המתאימים לשימוש בסביבה של רמת אבטחה בינונית. גישה לאנשים בעלי מוגבלות תנועתית מתקבלת על ידי הצבת דלתות הזזה או דלתות מסתובבות בצד.

דלתות אבטחה מסתובבות Geryon - תכונות מיוחדות


עמוד T-56 אושר כיציאת חירום הודות לכנפיים המתקפלות שלו, המספקות דרך מילוט ללא מכשול וגישה לשירותי חירום. גם במצב של הפסקת חשמל או ניסיון כניסה בלא הרשאה, לא ניתן להיתפס בין הדלתות והן אינן יכולות להידחף לרווח רחב מדי, הודות למערכת נעילת הקצה שלנו, הרשומה כפטנט.


דלתות אבטחה מסתובבות Geryon - יתרונות

 • עמוד מילוט מאושר למצבי חירום
 • מערכת נעילת קצה הרשומה כפטנט מונעת היתפסות בפנים
 • עמידות בקטגוריה WK2 נבחנה בהתאם לתקן DIN V ENV 1627
 • יחידות זכוכית מלאה עם הנעה תת קרקעית.
 • התקנה אופציונלית של משקל לרישום גבולות עומס או משקל מדויק
 • נעילת לילה אופציונלית.


למי מיועדות דלתות האבטחה המסתובבות Geryon

 • אזורים רגישים במבני הנהלה, ממשל או תעשייה
 • בנקים ומוסדות פיננסיים
 • מרכזי IT ומרכזי מחקר ופיתוח (R&D)
 • כניסות צוות בנמלי תעופה
 • מתקנים לייצור חשמל
 • מתקנים צבאיים