יהול מבקרים

סקירה

Visitor access
Visitor access

האופן שבו אתם מקבלים את אורחיכם מעיד רבות על מידת ההערכה שאתם רוחשים להם. Kaba exos מסייעת לכם לקבל את פני המבקרים בצורה המכובדת ביותר, תוך שמירה על פיקוח ושקיפות מלאים במהלך שהותם. היא הוכיחה את יעילותה כפתרון מקצועי לניהול מבקרים בשימוש יומיומי קדחתנ

.
Kaba exos ושמת, מארגנת ומנטרת את כל המבקרים בהתאם לדרישותיכם הספציפיות. התהליך מפוקח באופן פשוט, החל מרישום באמצעות לקוח רשת, הנפקת תגי מבקרים עם פרופיל גישה מסוים, הקצאת מקומות חניה, ועד להחזרת התגים עם עזיבתם של המבקרים את המבנה.

תכונות

  • • טיפול יעיל ברישום מבקרים מראש. עם הגעתם, המבקרים מקבלים את התג האישי שלהם, המכיל כבר את כל ההרשאות הנדרשות.

  • • רישום מותאם אישית מאפשר לכם להחליט אילו נתוני מבקרים ברצונכם לרשום עבור כל אתר ואתר, כגון מספר דרכון, נתוני תג או מספר הרכב.

  • • בקרת גישה מדויקת משמעה תנועת מבקרים חופשית אך מאובטחת, מוגבלת למועדים, חדרים, מקומות חניה וכד'.

  • • החלפה קלה של תגים מאפשרת העברת זכויות גישה אל התגים החדשים (כמו במקרה של אבדן) בלחיצת עכבר מהירה. התג שאבד נחסם באופן אוטומטי.

  • • מעקב אחר נתונים משמעו שהמערכת רושמת את היסטוריית הגישה של המבקרים, והיסטוריה זו זמינה בכל עת. תכונה זו מסייעת בייחוד במקרים בהם עשויה להידרש חקירה במועד מאוחר יותר.
    • ההגנה על נתונים ופרטיות מצויה בידיכם. הנתונים נשמרים רק כל אתם מעוניינים בכך, בהתאם לדרישות החוק באזור

  • .

יישומים

The visitor management module is particularly useful for organisations with a high number of visitors. It is also recommended if you have high-profile visitors, people whom you don’t want waiting around at the reception or those you don't want to end up wandering around your facility.

Your staff will quickly find their way around the clearly structured interfaces. This saves time on initial training, particularly if you have a fast turnover of security and gate personnel.

You should also use this feature if you want to save costs through this efficient visitor management process, which can be otherwise time consuming and expensive.

מודול ניהול המבקרים הוא שימושי במיוחד עבור ארגונים עם מספר גדול של מבקרים. הוא מומלץ גם במקרה של מבקרים בעלי פרופיל גבוה, אנשים שאינכם מעוניינים להניח להם להמתין באולם הקבלה או להסתובב בחופשיות במתקן.


ההיבט הבטיחותי דואג לכך שמבקרים ללא מלווה לא יוכלו לגשת לאזורים רגישים, אלא אם קיבלו לכך הרשאה מפורשת מכם.


תכונה זו משמשת אתכם גם אם ברצונכם לחסוך עלויות באמצעות תהליך ניהול המבקרים היעיל, תהליך שבמקרים אחרים עשוי לגזול זמן רב ולדרוש הוצאות ניכרות.

מסמכים