בקרת תחנת הפקדה למפתחות

סקירה

Access control - Key depot control
Access control - Key depot control

אבדן וגנבה של מפתחות הם נושאים מהותיים בארגונים רבים, בייחוד כאשר יש לאפשר גישה של קבלני משנה, ספקים ומנקים אל חדרים שונים בהיעדר אנשי הצוות. עלויות מינהליות של ניהול מפתחות בצורה יעילה יכולות להסתכם בסכומים גבוהים ביותר.


שיטה מוכחת אחת להפחית את האבדנים ולהגביר את היעילות היא הפקדת מפתחות חכמה ואוטומטית בתוך תחומי העסק. בדרך זו לא מתבצעת הוצאה של מפתחות מן הבניין על ידי צדדים שלישיים. תחנת ההפקדה "משחררת" מפתח רק לאנשים מורשים לאחר שזיהו עצמם באמצעות תג תקף. המערכת מבצעת רישום של הוצאת מפתח מסוים בשעה מסוימת, וכך גם לגבי החזרתו אל תחנת ההפקדה.

תכונות

  • Kaba exos מסוגלת לפקח על מפתחות מכניים ומאפשרת להגביל גישה בכל שעה ביום ובלילה.
  • המערכת רושמת באופן אוטומטי את כל הפעולות בזמן אמת ומספקת תיעוד שניתן לבדקו. כך היא מאפשרת לכם לעקוב אחר כל התנועות הנוכחיות ובעבר באופן מיידי.
  • Kaba exos מנטרת ועוקבת אחר מפתחות למנעולים מכניים על ידי שימוש במערכת הפקדת מפתח, קבלות ותזכורות למועסקים שלא הפקידו בחזרה את מפתחותיהם.
  • היא מספקת תמונה מיידית של מספר המפתחות הנמצא בשימוש ומיקומם, ומסייעת להפחית את מספרם של המפתחות הנמצאים בשימוש.
  • המערכת מספקת אבטחה לתחנת ההפקדה כחלק מן המערכת המרכזית ומפחיתה בכך את הוצאותיכם.

יישומים

Kaba ממליצה על התקנתה של תחנת הפקדה למפתחות כאשר מתקיימות הדרישות הבאות:

  • כאשר יש צורך לפקח על מפתחות מאסטר חשובים או על מפתחות לאזורים מסוימים באופן עצמאי.
  • כאשר קבוצות אנשים מסוימות צריכות גישה מבוקרת למפתחות, כגון אנשי ביטחון או צוותי ניקוי, לאחר שעות העבודה.
  • כאשר שחרור מפתח שהופקד מתאפשר רק בהוראת מפקח, כמו למשל גישה לארון תרופות.
  • כאשר נדרשת גישה מבוקרת למפתחות רזרביים 24/7, כמו בחדרי שרתים או חדרי מכונות.