CCTV (טלוויזיה במעגל סגור) ושילוב אזעקה

סקירה

Access Control - CCTV & alarm integration
Access Control - CCTV & alarm integration

ניתן להגביר את יעילותה של מערכת בקרת גישה מתוחכמת כ-Kaba exos על ידי שילובה במערכת הטלוויזיה במעגל סגור ומערכות האזעקה. המשמעות היא גם השקעה כוללת נמוכה יותר משום שהפלטפורמה המשותפת יוצרת עלויות פחותות מאשר במקרה של שלוש פלטפורמות נפרדות.

תכונות

  • כל שלוש המערכות מנוהלות בצורה תואמת, ומבטיחות פעולה חלקה וללא הפרעות.
  • פריטי מידע בודדים מקובצים ומנוטרים יחד ביישום אחד ויחיד. הגברת היעילות והבטיחות.
  • לאחר השילוב, מערכות האזעקה, מצב המערכות ומידע אחר מעובדים ומופיעים בצורה חזותית במערכת ניהול המתקן שלכם או בממשק החזותי של Kaba exos.
  • סביבת העבודה המוכרת אינה משתנה בעת הרחבת המערכת הכללית והוספה של פונקציות או מודולים חדשים.

יישומים

דוגמאות מעשיות מקשת רחבה של פרויקטים בתחום הציבורי והפרטי כוללות יישומים באוניברסיטאות, בתי חולים, מתקני תחבורה, מוסדות פיננסיים, אזורי מסחר ותעשייה. למידע נוסף צרו עמנו קשר באמצעות הקישור שלהלן.