בקרת גישה אלקטרונית - מערכת עצמאית

Electronic Access Control - standalone
Electronic Access Control - standalone

ניתן לתכנת מחדש במהירות מערכות מודרניות של מפתח מאסטר הפועלות כמערכות עצמאיות; פעולה זו מקלה על ניהול מערכות מפתח מאסטר. ניתן למחוק בנוחות מפתחות ותגים ולתכנתם מחדש בכל עת. ניהול הרשאות מתוחכם מספק גמישות ובטיחות מרביות. שילובן במערכות בקרת הגישה המקוונת ומערכות מפתח המאסטר המכני של KABA אפשרי בכל עת.